Mengenai Glexindo

Glexindo adalah satu-satunya penyelesaian untuk eksport-import, sebuah pasaran bersepadu global yang menghubungkan Perniagaan ke Perniagaan, Perniagaan ke Pengguna, dan Pengguna kepada Pengguna [B2B2C2C]. Ia adalah cara revolusioner menjalankan perniagaan di Indonesia, ia adalah DIGITAL, RELIABLE, KECEKAPAN DAN TRANSPAREN